Erzurum

23.01.2022

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52

Ortak Akıl ile Bölgesel Kalkınmanın İkinci Durağı Erzurum'da Yapıldı

"Bölgesel İş Ağları Projesi Bölge Çalışmaları toplantısının ikincisi İPEKYOLUSİFED ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlendi "

 

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılmasına ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmaya odaklanan TÜRKONFED yürütücülüğündeki Bölgesel İş Ağları Projesi’nin ikinci bölgesel çalışması İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışına katılan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, BİA Projesi ile ortak akıl ve ortak vizyonu, kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA Projesi) ikinci toplantısı İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) ev sahipliğinde 25 Kasım 2021 tarihinde Erzurum’da başladı. İPEKYOLUSİFED; Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen BİA Projesi’nin bölge çalışmalarıyla üye dernekler, TRA1 Bölgesi (Erzincan, Erzurum, Bayburt) sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kalkınma ajansı ve kamu kurum temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantının açılışı Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ve İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim tarafından gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat: “Değişen tedarik süreçlerine ayak uyduranlar tehditleri fırsata çevirme şansı yakalayacaklar” Kalkınmanın bir bütün olduğuna ve hiçbir şehir ve bölgenin tek başına kalkınamayacağına vurgu yapan Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Fevzi Polat “Tehditleri fırsata çevirebilmek önemlidir. İçinde yaşadığımız pandemi sürecinde tedarik zincirleri değişti. Değişen tedarik süreçlerine ayak uyduranlar bu tehditleri fırsata çevirme şansı yakalayacaklar. Bu nedenle amacımız İpekyolu’nun ve Erzurum’un yeniden ticaretin merkezi olmasını sağlamak. Ayrıca Erzurum’daki iki üniversitemiz Kafkasya’nın merkezi olurken bölgenin kalkınmasına çok değerli katkılar sağlayacaktır. Bölgesel kalkınma amacı ile tüm paydaşları bir araya getiren BİA projesinin birlikte üretmek için önemli bir adım olduğuna inanıyorum.

” Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Sanayicilerimizin üretim süreçlerinde üniversitelerde gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarını kullanması ve üretime dönük hale getirmesi önemli” Sanayi, üniversite ve kamu iş birliğinin önemine dikkat çeken Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Bölgesel kalkınma için sağlıklı bir ekosistemin oluşturulması gereklidir. Ekosistemin temel bileşeni sanayicilerimizin, üretim süreçlerinde üniversitelerde gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarını kullanması ve üretime dönük hale getirmesi oldukça önemli. Ancak bu şekilde teknolojik fayda üretime ve topluma dönecektir. Bu toplantının da e bu amaç ile gerçekleştirilen çalışmalar içerisinde önemli bir adım olacağına inanıyorum.” Ramazan Kaya: “Ortak akıl ve ortak vizyonu, bölgesel kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık” Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışı için yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi gerektiğini belirten TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, “Bunun yolu da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin, katılımcı ve kapsayıcı iş birlikleri kurmasından geçiyor.

BİA Projesi, ‘Güçlü Kurum, Güçlü Bölge’ ve ‘Güçlü Bölge, Güçlü Sivil Toplum’ mottosu ile yerelden bölgesele ve ulusala uzanan değer yaratma zincirinin bir parçası olacak” dedi. Ortak akıl ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını ifade eden Kaya, şöyle devam etti. “BİA Projesi ile, ağ içindeki paydaşlar iş birlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için, ortak bir zemin oluşturacak.

Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir.” Bölgenin ve ülkenin kalkınması için 2017 yılından itibaren üstlendikleri misyon ile ortak akıl temelli yapıcı ve üretken çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, yerel ve bölgesel kalkınmayı tetikleyecek ben değil biz merkezli, kolektif akılla meydana gelen projelerin ülke kalkınmasına da katkı sağlayacağını vurguladı. BİA Projesi ile üç gün boyunca ortak akıl ile belirlenecek fikirlerin yeni projelere dönüşeceğini ve paydaşlar arasında iş birliği süreçlerinin de gelişeceğini aktardı.

Türkiye’de ilk uygulamalar BİA’da Sivil toplum kapasitesinin artırılarak ortak akıl ile bölgede ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayı hedefleyen projeler geliştirilmesine odaklanan İPEKYOLUSİFED, toplumun yaratıcı enerjisinin tüm aşamalara dahil olabilmesi ve katılımcılığı arttırmak amacıyla www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık, ödüllü fikir yarışmaları da düzenleyecek. Türkiye’de ilk defa sivil toplum kuruluşlarında uygulanan sosyal iş modelinin yer aldığı sivil toplum kuruluşlarına yönelik stratejik planlama döngüsü, iş birliği ve ağ oluşturma, paydaş yönetimi, katılımcılık, hak temelli yaklaşım, savunuculuk, sosyal etki, dijital araçlar, sosyal medyanın etkin kullanımı, kurum içi iletişim, medya iletişimi, finansal kaynak geliştirme, kurumsallaşma ve proje yönetimi adımlarıyla Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Videa Bilişim tarafından bütünsel bir yaklaşım ile planlanan bölgesel çalışmalar 5 ay süre ile devam edecek.

 

BİA Nedir? Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi kapsamında TÜRKONFED yürütücülüğünde hayata geçirilen ve üç aşamadan oluşan BİA Projesi’nin birinci aşamasında TÜRKONFED çatısı altında yer alan 30 federasyonun kurumsal kapasitelerini ve proje geliştirme becerilerini artırmak, üye federasyonların tam zamanlı personeline yönelik mesleki bilgilerini, yetkinliklerini ve ağ içindeki işbirliğini geliştirmek için bir eğitim programının geliştirilmesi planlanıyor.

12 ay sürecek projenin ikinci aşamasında ise pilot bölge olarak seçilen TÜRKONFED üye federasyonlarından DOĞUSİFED (Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Bitlis), İPEKYOLUSİFED (Erzurum, Erzincan, Bayburt), DASİFED (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), MEVLANASİFED (Konya, Karaman), TRAKYASİFED (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne) ev sahipliğinde Anadolu’da sivil toplum kapasitesinin geliştirilmesi, işbirliklerini artırılması, ortak akıl ile bölgesel kalkınma için projeler oluşturulması ve bölge kalkınmaya yönelik tasarlanacak projelerin geliştirilme aşamasına toplumun da dahil olabilmesi için www.fikrimiz.org platformu üzerinden genel katılıma açık ödüllü fikir yarışmaları düzenlenmesi düzenlenecek. Projenin üçüncü aşamasında ise TÜRKONFED'e üye tüm federasyonların, derneklerin ve üyelerinin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir dijital platform oluşturulması hedefleniyor. BİA projesi hakkında detaylı bilgi almak için: https://bia.turkonfed.org/ Bölgesel İş ağları Projesi (BİA) T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Sivil Toplum Destek Programı STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma sü̈reçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. TÜRKONFED Hakkında: Çatısı altında 29 federasyon ve 284 dernek üzerinden 25 bin iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

  • Pazar -7.9 ° / -15.3 ° Hafif kar
  • Pazartesi -5.8 ° / -20.2 ° Hafif kar
  • Salı -8.8 ° / -15.8 ° Hafif kar