Evliliğin ilk 5 Yılında Daha Fazla Dikkat
Evliliklerde gerek sıradan, gerekse sıra dışı problemler için ilâç; “kriz idâresi”ni başarabilmekte… Kriz idaresi için, hayatın değişen şartları karşısında savrulmama, soğukkanlı olarak hâdiselere yaklaşabilme becerisine sahip olmak diyebiliriz.
Tarih: 27.9.2017 20:21:42

 

 

Evliliklerde gerek sıradan, gerekse sıra dışı problemler için ilâç; “kriz idâresi”ni başarabilmekte… Kriz idaresi için, hayatın değişen şartları karşısında savrulmama, soğukkanlı olarak hâdiselere yaklaşabilme becerisine sahip olmak diyebiliriz.

Pireye kızıp yorgan yakmadan, gerçek ve kıymetli olan sabrın, problemin ilk anında gösterildiğini unutmadan, temkin ehli olabilmektir ideal olan evlilik anlayışı…

Evliliğin ilk beş yılında daha fazla dikkat! ile ilgili görsel sonucu

Hayatımız, sürprizlerle dolu… İnişler, çıkışlar, çalkantılı dönemler ve şok edici ânî sarsıntılar, çeşit çeşit imtihanlara gebe… Yeni nesil ise, öncekilerle kıyaslanması imkânsız derecede sanal bir âlemde yetişiyor ki; bu, onlar için çok büyük bir dezavantaj…

Önden giden atlıların örnek hayatlarına bîgâne kalındığı nisbette, tecrübe aktarımından mahrum kalınıyor.

Pek çok sıkıntı karşısında ecdâdımızın, Allah dostlarının ve peygamberlerin uyguladıkları çözüm teknikleri, takındıkları tavır, bir projektör gibi yolumuzu aydınlatıyor oysa; görebilenler için…

Günübirlik problemleri en az yıpranmayla ya da problemsiz sayılabilecek bir şekilde çözebilmek bile pratik ve dikkat istiyor şüphesiz. Bunun için, çocuk yaşlardan başlayarak alınan eğitimlerin hayatla ne kadar iç içe olduğuna dikkat etmek gerek…

Çok okumak ve bol gözlem yapmak, karakterin inkişâfı uğrunda çaba göstermek; her bir fert için en büyük zaruretlerden…

EVLİLİĞİN İLK 5 YILINDA DAHA FAZLA DİKKAT

Gençlerimiz, günümüzün düşünmeye âdeta fırsat bırakmayan film, dizi, müzik ve sayısız oyunlarından, sosyal medyanın sahte koridorlarından ne kadar yakalarını kurtarabilirlerse, kendilerini bekleyen hayata o kadar bilinçli adım atabilecekler belki de…

Küçük problemler bile, gün geldiğinde “bardağı taşıran son damla” olarak karşımıza çıkabiliyorken, “kriz” denilen durumlara hazırlıklı olmak; tâbiri câizse “gardını almak” da mutlaka hesaba katılmalı…

Aksi takdirde, özellikle eşlerin birbirini yakından tanıdığı dönemde; yani evliliğin ilk beş yılında yaşanan problemler; sırf yaklaşım tarzının yanlışlığı yüzünden kişilerinde normalinden fazla tesir bırakabiliyor. Bu yüzden istatistik sonuçlarını incelediğimizde, evliliğin ilk beş yılındaki boşanmaların, diğer yıllara kıyasla
çok daha dikkat çekici yüksek bir seviyede olduğunu teessüfle görüyoruz:

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE BOŞANMA ORANLARI

Evlilik Süresi, Boşanma Sayısı ve Yüzdesi (2014 yılı) (1)

1 yıldan az                 4.727;              % 3,6

1-5 yıl arasında         47.090;           % 36

6-10 yıl arasında       28.595;            % 21,8

11-15 yıl arasında     17.987;           % 13,7

16-20 yıl arasında     14.083;            % 10,8

21-25 yıl arasında     8.623;              % 6,6

26 yıl ve üstünde       9.538;              % 7,3.

Nefis terbiyesi eksikliği, “ben”den “biz”e geçişe hazır olmama, sorumluluk ve risk almakta zorlanma, tahammül ve sabır azlığı; meselelerin altında yatan başlıca çıban başları…

OLAYLARA SOĞUKKANLILIKLA  YAKLAŞIN

Gerek sıradan, gerekse sıra dışı problemler için ise ilâç; “kriz idâresi”ni başarabilmekte… Kriz idaresi için, hayatın değişen şartları karşısında savrulmama, soğukkanlı olarak hâdiselere yaklaşabilme becerisine sahip olmak diyebiliriz.


Pireye kızıp yorgan yakmadan, gerçek ve kıymetli olan sabrın, problemin

ilk anında gösterildiğini (2) unutmadan, temkin ehli olabilmektir ideal olan…

Yolunda emeklemek bile olsa, biz âciz kullara düşen, Rabbimizin yardımını ısrarla isteyip elimizden geleni yaparak ümitle tevekkülü kuşanabilmektir.

Bu arada, evliliğin ilk beş yılına dikkat çekişimizden, kriz idaresine bu yıllarda alışılıp, daha sonra hiçbir problem çıkmayacağı zannedilmesin. Zira evliliğin hangi yılında olunursa olunsun, tutum ve yaklaşımlarda îtinâ yitirilip muvâzene korunmadığında, nice çamlar devrilerek hataya düşülebilir. Dolayısıyla bu beceri, ömür boyu sabırla sergilenmelidir.

MUHTEMEL PROBLEMLERE KARŞI HER ZAMAN ‘B PLANI´ BULUNDURUN

Muhtemel problemlere karşı mümkün olduğunca, “B plânı” bulundurmak, işleri kolaylaştırabilir. Kriz anlarında, lâfın nereye gideceğini düşünmeden esip gürlemenin, etraftakileri kırıp incitmenin; kriz sonrasını başlı başına bir problem hâline getireceği de hatırdan çıkarılmamalıdır.

Ayrıca zaten nefsin şaha kalktığı, kontrolü zor zamanlar olan kriz devresinde, bir suçlu arayıp, bütün sorumluluğu eşine yıkmak da en çok düşülen hatalardan birisidir. Geçirilen bir kaza, maddî-mânevî bir kayıp, çocukların başarısızlığı ya da türlü meseleleri, akraba geçimsizlikleri gibi pek çok nâhoş durumda eşine yüklenmek, telâfisi zor durumlara yol açabilir.

Velev ki, yüzde yüz sorumlu ya da suçlu eşimiz bile olsa; onun ziyadesiyle anlayış ve desteğe ihtiyacı olduğu zamanda, hayattaki en yakını olarak bir darbe de biz indirdiğimizde açılan yara daha çok can yakıcı bir hâl alacaktır. Her zamanki gibi çare, empati yapabilmekte, diğergâmlığı kuşanabilmekte, kendimize nasıl muâmele edilmesini istiyorsak öylece davranabilmektedir.

El ele verilip, dayanışma içinde olunması gereken en önemli zamanlardır, kriz anları… Hayat arkadaşlığının esas misyonu orada ortaya çıkacaktır. Hâl böyle iken, engellerin üzerinden omuz omuza vererek aşmak yerine, maratondan vazgeçmek ise çağımızın hastalığıdır diyebiliriz. Bu yüzden ecdâda kıyasla boşanma oranları korkunç seviyelerde…

SABREDEBİLMEK İÇİN YAPILACAKLAR

“Kriz idaresi” denince aklıma gelen en zirve misallerin başında Yâkub -aleyhisselâm- var. Onun havsalamızı zorlayan yaklaşımı, kıyamete dek gelecek nesillere Kur´ân-ı Kerîm´de aktarılmaya devam edecek.(3) Düşünsenize, gözbebeğiniz, ciğerpârenizin kanlı gömleği elinize verilmiş; getirense diğer oğullarınız…

Yalanlarını da ayan beyan ele veriyor, sapasağlam gömlek…

Oğulcuğunuzun ölüp gitmiş olması kuvvetle muhtemelken, yine de değil esip gürlemek; hatalarını yüzlerine vurmuyorsunuz bile…

“-Bana düşen sabr-ı cemîldir!” deyip susuyorsunuz.

Nasıl ka´bına varılmaz bir tevekkül değil mi?

Ya Hazret-i Ümmü Süleym, yani Rumeysâ -radıyallâhu anhâ- vâlidemiz?

Hasta çocuğunun vefâtını sükûnet ve tevekkülle karşılayıp; bununla kalmayarak

eşinin istirahatine halel gelmemesi için bu acı haberi vermeyi geceden sabaha

erteleyen ve alıştırarak, teskin edici bir üslupla durumdan haberdar eden âbide şahsiyet…

Bu destansı sabrıyla Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-´in hayır duâsını

kazanmak bahtiyarlığına erişmiştir. Hadiseyi naklederek tekrar yâd etmiş olalım:

Hazret-i Ümmü Süleym´in oğlu ağır hastalanıp babası Ebû Talha´nın evde

bulunmadığı bir sırada ölmüştü. Ümmü Süleym, onu yıkayıp kefenledi

ve evin bir köşesine koydu. Buhurlayıp üzerini örttü. Ev halkına da:

“-Ebû Talha´ya oğlunun öldüğünü, ben söylemedikçe, hiçbiriniz söylemeyiniz!” diye tenbih etti.

Akşam olunca, Ebû Talha -radıyallâhu anh- eve geldi.

“-Çocuk nasıldır?” diye sordu. Ümmü Süleym -radıyallâhu anhâ- da:

“-Çocuğun ızdırabı dindi. Rahatladığını sanıyorum!” dedi.

Hazret-i Ebû Talha, onun bu sözünden, çocuğun gerçekten iyileştiğini sandı.

Ümmü Süleym -radıyallâhu anhâ- akşam yemeğini hazırladı. Kocası oruçluydu.

Ona yemeğini yedirdi, içirdi. Geceleyin de eşi için özenerek süslendi.

Sonra yattılar. Gecenin sonuna doğru Ebû Talha -radıyallâhu anh- mescide çıkmak isteyince,

Hazret-i Ümmü Süleym:

“-Ey Ebû Talha! Şu komşumuzun yaptığına baksana!..” dedi. O da:

“-Ne oldu?” diye sorunca:

“-Benden emanet bir şey aldılar. Onu geri aldım diye ağlamaya başladılar.” dedi.

Hazret-i Ebû Talha:

“-Hiç öyle şey olur mu?” deyince, hanımı:

“-İşte, Allah Teâlâ bize verdiği emanetini geri aldı.” diyerek çocuğun öldüğünü

kendisine bildirdi. O da bunun üzerine:

“-İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn!” dedi.

Sonra sabah namazını kılmak için mescide gitti. Namazdan sonra çocuğunun

öldüğünü ve hanımı ile arasında geçen durumu Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi

ve sellem- Efendimize haber verince her ikisi için de:

“-Cenâb-ı Hak, bu gecenizi hakkınızda mübârek eylesin!” diye duâ etti.

O gece, Ümmü Süleym -radıyallâhu anhâ- oğlu Abdullah´a hamile kalmıştı.

Bu çocuk, Ümmü Süleym´in, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile

beraber katıldığı bir harpte dünyâya gelmiş, Peygamber Efendimiz ona

Abdullah ismini koyup, hakkında hayır duâ etmişti. Bu duânın bereketiyle

Abdullah bin Talha´nın yedi veya dokuz oğlu olmuştu ki, hepsi de

Kur´ân-ı Kerîm´i ezberleyip hâfız olmuşlardı.

UNUTMAYIN! “HER ZORLUĞUN YANINDA BİR KOLAYLIK VARDIR”

Tarih, nice zor durumlardan alnının akıyla çıkmayı başarmış kahramanların

benzer hikâyeleriyle dolu iken, biz Hazret-i Yâkub ve Ümmü Süleym´in

bu örnek hâlleriyle, meseleye dikkat çekmekle yetinelim.

Mesele, Allah Teâlâ´nın, “her zorluğun yanında” mevcut bulunduğunu

îlân ettiği “kolaylığı”keşfedebilecek basîrete sahip olabilmekte…

Rabbimiz taşıyamayacağımız imtihanlardan cümlemizi muhafaza buyursun.

Hayatın değişen şartları karşısında derya gönüllü olarak mukâvemetimizi

muhafaza etmeyi, tevekkülü elden bırakmamayı lûtfeylesin.

Bizi gözlerimizin aydınlığı olacak eş ve zürriyetlerle nîmetlendirsin. Âmîn.
 

 


(1) Bkz: 02. 04. 2015 tarihli, Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, sayı: 18628.

(2) “Hakiki sabır, (musîbetin) ilk ânında gösterilendir.” (Buhârî, Cenâiz, 32)

(3) Bkz: Yûsuf sûresi, 18. âyet vd.
 

Eşimle 6 yıllık evliyiz. 2 yavrumuz var. Aramızda belli bir problem yoktu.

Sadece soğukluk vardı. Yıllardır eşimin sevgisini hiç hissedemedim.

Ben onu çok seviyordum ama karşılık bulamıyordum.

Çok uğraştım ama bir türlü düzelmedi.

Bir gün eşim artık boşanmak istediğini söyledi. “Neden diye sordum.

Sorun ne? Beğenmediğin yanım nedir? Bilmek istiyorum” “Bilmiyorum” dedi.

“İçimde anlam veremediğim bir soğukluk var sanki. Isınamıyorum bir türlü” Tamam dedim 

ve o gün boşanmaya karar verdik. Sonra düşününce bunun şeytandan olabileceği aklıma geldi. 

Allah Rasulü (Sallallâhu aleyhi ve sellem) Bakara suresi okunan eve şeytanın giremeyeceğini

haber vermişti. ‘Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz! Muhakkak şeytan, içinde

Bakara Suresi okunan evden kaçar!´  (Müslim 780/212, Tirmizi 3036)

Ertesi günden itibaren 3 gün boyunca Bakara suresini sesli olarak açıp dinledim

ama eşime bir şey demedim. Bu arada boşanma sonrasını konuşmaya devam ediyoruz.  

3. gün eşimi işe yolladım ve yine Bakara suresini açtım. Saat 11 gibi sure bitti. 

12 civarı eşim aradı ve: “Akşam boşanma işini yeniden konuşalım” dedi. Akşam oldu.

 Yemeğimizi yedik.  Eşim bana dedi ki; “Bugün bana bir şey oldu.

Sanki karanlık bir kuyudaydım ve o kuyudan çıktım.

 Bir düğüm çözemediğim ve o düğüm çözüldü” Beni çok sevdiğini söyledi.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Evliliğin Yılında Daha Fazla Dikkat
Türkiye´de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor
Türkiye´de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor
Türkiye´de kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.
 ERZURUM´DA 2017 YILINDA 402 ÇİFT BOŞANDI
ERZURUM´DA 2017 YILINDA 402 ÇİFT BOŞANDI
Erzurum´da boşanma sayısı 2013 yılına göre yüzde 10.6, 2016 yılına göre de yüzde 4.18 oranında azaldı. 2013 yılında 450, 2016 yılında 420 olan boşanma sayısı 2017 yılı sonu itibariyle 402´ye geriledi.
Bir nesil yok oluyor
Bir nesil yok oluyor
Ahlak ve maneviyattan yoksun, örf ve adetlerimiz ile bağdaşmayan diziler, özellikle çocuk ve gençleri uçuruma sürüklüyor. Gayrimeşru ilişkileri olağan gösteren diziler, toplumun temel taşı olan aile hayatına da büyük zararlar veriyorKaynak: Bir nesil yok oluyor
Kredi kartı ve krediyle kurban almak caiz mi?
Kredi kartı ve krediyle kurban almak caiz mi?
Kurbanı veresiye veya kredi kartıyla almak caiz midir? İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde
Yeniden Yapılandırma Kanun´u Meclis´ten geçti
Yeniden Yapılandırma Kanun´u Meclis´ten geçti
Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM´de kabul edildi.
İşte il il Bayram namazı saatleri
İşte il il Bayram namazı saatleri
11 ayın sultanı Ramazan bitiyor. Bu sabah kılınacak olan bayram namazı saatleri belli oldu..
ERKEKLER BU HABERİ İYİ OKUYUN
ERKEKLER BU HABERİ İYİ OKUYUN
ERKEKLER BU HABERİ İYİ OKUYUN
Sosyal medyada kadın düşmanlığı artıyor
Sosyal medyada kadın düşmanlığı artıyor
İngiliz Düşünce Kuruluşu Demos, kadın düşmanlığının tüm sosyal medya platformlarında yaygın olduğunu ortaya koydu
Emrullah Yiğit Çakır Toprağa verildi
Emrullah Yiğit Çakır Toprağa verildi
Erzurum´da Atlı cirit müsabakası esnasında atların çarpışması sonucu kendi atının altında kalarak ağır yaralanan Ilıca Atlı Spor Kulübü Başkanı Emrullah Yiğit Çakır, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dizi seyreden kadınlar eşlerini beğenmiyor
Dizi seyreden kadınlar eşlerini beğenmiyor
Hayatımızın bir parçası haline gelen yerli dizilerin özellikle kadınlar tarafından çok seyredildiği ve bu dizileri seyreden kadınların kendi hayatlarına yabancılaştığı belirtildi.
Kiracı Hakları Hakkında Bilmedikleriniz
Kiracı Hakları Hakkında Bilmedikleriniz
Gayrimenkul kiralama işlemlerinde sözleşmeyi imzalamadan önce şartları iyi değerlendirmelisiniz.
Kurban Bayramı´na dair herşey..
Kurban Bayramı´na dair herşey..
Bayram günlerinin de fazileti büyüktür. Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denir.
Bakanlık Uyardı..
Bakanlık Uyardı..
Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri kurban kesimi konusunda vatandaşları uyardı.
Minibüslerde yolcu sayısı 16+1´e çıktı
Minibüslerde yolcu sayısı 16+1´e çıktı
Daha önceden 14+1 yolcu alma hakkı olan minibüsçüler, Büyükşehir Belediyesi´nin yeni düzenlemesiyle yolcu sayısı 16+1´e çıktı.
Kayıp-Kaçak Bedelleri Geri Alınıyor
Kayıp-Kaçak Bedelleri Geri Alınıyor
Erzurum Tüketici Derneği Başkanı (ERTÜDER) Av. Erhan Topçu, Elektrik faturalarıyla tüketiciden alınan kayıp-kaçak bedellerine yönelik dava açılması durumunda geri alındığını söyledi.
Eşinize kızıp alışverişe çıkmayın!
Eşinize kızıp alışverişe çıkmayın!
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, evli erkekleri uyardı: “Eşinizi sakın kızdırmayın. Hanımlar kızdığı zaman daha fazla para harcıyor”
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı´nın bitiminin ardından gözler Kurban Bayramının ne zaman olacağına çevrildi. Peki Kurban Bayramı hangi gün başlayacak?
Dolardaki artış konuta vurdu
Dolardaki artış konuta vurdu
Konut yatırımını erteleyenler, döviz kurundaki artış nedeniyle önümüzdeki dönem konuta çok daha fazla bütçe ayırmak durumunda kalabilirler
Ramazan Bayramının anlamı ve önemi
Ramazan Bayramının anlamı ve önemi
Ramazan Bayramının anlamı ve önemi
Kadir Gecesi af dilenme zamanı
Kadir Gecesi af dilenme zamanı
Ankara Müftüsü Mefail Hızlı, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi´nin "Unutarak, bilerek ya da bilmeyerek yapılan hatalar ve işlenen günahlar için tövbe edip, af dilenme zamanı olduğunu" belirtti.
ERZURUMLUNUN YÜZDE 89´U YAŞAMINDAN MEMNUN
ERZURUMLUNUN YÜZDE 89´U YAŞAMINDAN MEMNUN
İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti, 2013 sonuçlarına göre Erzurum´da yaşamından memnun olduklarını beyan edenlerin oranı yüzde 65.7 olarak kaydedildi.
Yalan söylemek orucu bozar mı?
Yalan söylemek orucu bozar mı?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayında iyilik yapmak ve ibadetlerimizi yerine getirmek büyük önem taşır.Peki oruçluyken günah işlemek yalan söylemek Orucu Bozar mı?
Oruç ibadetinin hikmet ve faydası nedir?
Oruç ibadetinin hikmet ve faydası nedir?
İşte Oruçla ilgili sık sık sorulan soruların cevapları
Doğum Yardımına Rekor Başvuru
Doğum Yardımına Rekor Başvuru
Anneler, doğum yardımına akın etti. Günde ortalama 3 bin 500 anne başvuruda bulunuyor. Bir ayda başvuru sayısı 100 bini buldu.
Erzurum´da Kahvelerde Ramazan canlılığı
Erzurum´da Kahvelerde Ramazan canlılığı
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar iftar sonrası kendilerini dışarıya atarak az da olsa gecenin ilerleyen saatlerinde serinlemeye çalışıyor.
Miraç kandilinin önemi nedir?
Miraç kandilinin önemi nedir?
Miraç Kandilinde Okunacak Dualar
Çocuklarınıza para konusunda bunları öğretmeyin
Çocuklarınıza para konusunda bunları öğretmeyin
Bazen öğütlerimizdeki asıl temayı görmezden gelerek veya alttan alta gönderdiğimiz gizli mesajları fark etmeden onlara kimbilir neler öğretiyoruz?
Anne ve babalar için 10 altın kural
Anne ve babalar için 10 altın kural
Uzm.Hipnoterapist Gani Eser, Anne babalar ve adaylar icin, cocuk iletişimine dair 10 altın kuralı kaleme aldı.
Çocuğunuzla iletişim kurun
Çocuğunuzla iletişim kurun
“Altınçağda Çocuk Olmak” programı kapsamında, alanında uzman pek çok akademisyen ve doktor, Altınçağda olan çocukların psikolojik, nörolojik ve bedensel gelişimine ilişkin önemli konuları gündeme taşıyacaklar.
Çocukların gözünden ebeveynlerin 10 kritik hatası
Çocukların gözünden ebeveynlerin 10 kritik hatası
“Hep büyükler olarak bizler; çocukları anlatıyoruz ve neler yapmaları gerektiğini söylüyoruz da; hiç çocuklarımızı yani çocukların gözünden kendimizi dinliyormuyuz?
BİZE ULAŞIN!

/resimler/2015-3/27/0251129723971.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Erzurum için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:43 07:28 12:27 14:51 17:09 18:41