DAİB İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI
Erzurum´un 2018 İhracatı 2017 Yılına Göre Yüzde 4,61 Oranında Artarak 21,3 Milyon Dolar Oldu
Tarih: 8.1.2019 21:59:40

 

 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2018 yılı değerlendirme toplantısında basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Birlik merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Ethem Tanrıver, birliğin kuruluş sürecinden bugüne kadar yaşanan süreç ve yapılan çalışmaları aktardı.

Birliğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937 tarihinde Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası, "Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi” adı altında kurulduğunu anlatan Tanrıver, yetki alanlarının Erzurum, Ağrı, Bingöl, Ardahan, Van, Bitlis, Siirt, Bitlis, Elazığ, Muş, Batman, Şırnak, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Kars illerini kapsadığını belirtti.

Üye sayılarının 7 bin 464 firma olduğunu dile getiren Başkan Ethem Tanrıver, “Birliğimizin, ihracatçıları örgütlendirme ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunma; Üyelerimizin rekabetçi güçlerini artırma ve ihracatı geliştirme; bölgemiz ürünlerinin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlama; İhracatçı üye firmalarımızın her çeşit problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulma ve bu firmalara rehberlik yapma yoluyla bölge genelinde maksimum ihracat seviyesine ulaşma, öncelikleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.” diye konuştu.

DAİB olarak ihracata yönelik devlet destekleri, ticaret-alım heyetleri ve fuar katılımları, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, araştırma-raporlama ve analiz çalışmaları ile çalıştay toplantı, yerinde firma ziyaretlerinde bulunduklarını kaydeden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver,

“Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2018 yılı ihracatı 1 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında 2 bin 739 firma ile 175 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği´nin toplam üye sayısının 27 bin 566 olduğunu bunlardan 7 bin 464´ünün açık olduğunu anlatan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “2018 yılında aktif ihracat yapan firma sayısı 2 bin 739, 2018 yılında DAİB´e yeni üye olan firma sayısı 277 olmuştur. 2018 yılında DAİB´e bağlı firmalardan 43 tanesine yeşil pasaport verildi. 2018 yılında sektör bazında en çok ihracatı 235 milyon 779 bin dolar ile Makine sektörümüz gerçekleştirdi. Bu sektörü sırasıyla 214 milyon 842 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 195 milyon 154 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Tarım ürünlerinde ise 2018 yılında toplam 305 milyon 370 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 45 milyon 843 bin dolar, Yaş meyve ve sebzede 50 milyon 249 bin dolar, meyve sebze mamulleri 22 milyon 504 bin dolar ihracat yapılarak tarımda önde gelen ihracat kalemleri olarak kaydedildi. Tüm madencilik sektöründe ise toplam 85 milyon dolarlık ürün ihraç edildi.” diye konuştu.

2018 yılı ihracatın aylık seyrinin 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ihracatta ciddi artış yaşandığını ifade eden Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında; genellikle Asya, Ortadoğu ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yapan Birlik üyelerimiz en yoğun ihracatını Irak, İran, Azerbaycan, Almanya, Libya, Gürcistan gibi ülkelere yaptı.

2018 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkeler; 440 milyon 920 bin dolar ile Irak ilk sırayı alırken bu ülkeyi sırasıyla, 128 milyon 500 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 97 milyon 407 bin dolar ile İran, 88 Milyon 489 bin dolar ile Almanya, 54 milyon dolar ile Libya takip etti.

Doğu Anadolu Bölgesi illerine bakacak olursak bölge illeri ihracatının geçen yıla göre yüzde 3,6 arttırdığını görmekteyiz.

İhracatın iller bazında dağılımında Erzurum, Batman, Erzincan, Bitlis ve Tunceli´de ihracat artışı yaşandı.

2018 yılında Erzurum´dan 45 firma ihracat yaptı. 2018 yılında Erzurum´dan 35 ülkeye ihracat yapıldı. Erzurum´un 2018 ihracatı 2017 yılına göre yüzde 4,61 oranında artarak 21,3 milyon dolar oldu.”

2018 yılında aktif olarak 4 adet UR-GE projesi yürütüldüğünü vurgulayan Tanrıver, “Bu projeler kapsamında 2018 yılı içinde yaklaşık 60 firmayla 4 adet ticaret heyeti yapılmıştır. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 2018 yılında 2 ülkeye standlı katılım sağlanmıştır” dedi.

Erzurum´da Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında köprü oluşturacak 14. irtibat bürosu açıldığını kaydeden Tanrıver, 2018 yılında Türk Eximbank Kredilerinden bölgeden 28 firma faydalandığını dile getirdi.

Tanrıver, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Birliğimiz kanalıyla ihracata yönelik teşvikler kapsamında firmalarımız toplamda yaklaşık 50 milyon TL devlet desteğinden istifade etti. Gerek destek tutarında gerekse destek alan firma sayısında önceki yıllara nazaran yüzde 100´e yakın artış gerçekleşti.

Birlik üyelerinden yaklaşık 750 firma ihracata yönelik devlet yardımlarından istifade etmiştir.

Uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları, e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için, firmalarımızın E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin yüzde 80´i Ekonomi Bakanlığınca en fazla 3 yıl boyunca desteklenmektedir. Yüzde 20´lik firma payı Birliğimiz tarafından karşılanmıştır.

2017 yılında uygulamaya başladığımız İhracata İlk Adım Programı, ihracatçı firmalarımızın ve KOBİ´lerimizin ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir ihracat destek programı olup, bugüne kadar çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapmamış ya da düzensiz olarak yapmış firmaları teşvik ederek onları düzenli ihracat yapar hale getirmek, bu firmalarda ihracat planlaması ve pazarlaması bilincini geliştirmek, diğer bir deyişle onların dış pazarlara açılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, 5 ilde ortalama 10 firmaya 3´er aylık programlar kapsamında mentör atanarak firma ihracat eylem planları hazırlanmıştır.

İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, dış ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 2016-2017 yılları arasında Birliğimiz görev bölgesinde yer alan 17 akredite ilin tümünde, ihracatçı firmalara yönelik olarak yaklaşık 2 bin firma temsilcisinin katılımıyla 45 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölge ihracatının arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması, işletmelerin ihracata ilişkin ihtiyaç duyduğu bilgi ve verilerin üretilmesi ve kolayca erişilebilir olması, ihracatın etkin gerçekleştirilmesi ve nitelikli büyümesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Birliğimiz tarafından başta ihracatçı firmalar olmak üzere, bölgemizdeki işletmelerin ve ilgili kurum-kuruluşların istifadesi amacıyla ihracat süreçlerine ilişkin teknik bilgilerin yanında, araştırma, analiz, strateji, rapor vb. yayın çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bölgemizden yapılan ihracatı daha da artırmak ve ihracatçılarımızın sorunlarını çözüme kavuşturarak asgariye indirmek amacıyla, Birliğimize bağlı bölgemizde yer alan 17 akredite ildeki 500´e yakın ihracatçı firmamız belirli periyotlarda yerinde ziyaret edilmesi yanında, ihracatçılarımızın sorunlarının tartışılması ve ortak çözüm üretilmesi amacıyla yoğun katılımlı 18 adet çalıştay, arama konferansı gerçekleştirilmiştir.”

Bölgenin konumu itibariyle Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu pazarına kolay erişim imkânı sunması ve 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konuma sahip olunması, bölge illerine Kafkaslar ve Ortadoğu pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, “Hâlihazırda, komşu ülkelerimiz ihracatımız öne çıksa da, mevcut potansiyelinin altındadır. Bunda, bu pazarlarda yaşanan daralmanın ve bölgesel çatışma ve sorunların yoğunlaşmasının önemli etkisi var. Yaşanan çatışma ve kaos ortamının düzelmesiyle, pazar potansiyelleri daha da artacak olan bu ülkelere olan ihracatımız daha da ivmelenecektir.” şeklinde konuştu.

Toplantıya DAİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Boz, Denetim Kurulu Üyeleri Volkan Dölekli ve Abdurrahman Şakiroğlu da katılım sağladı.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: DAİB İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI
MAHMUT UYKUSUZ´A SORUYORUZ ERZURUMSPOR´UN BİR TEK MAÇINA GİTTİN Mİ?
MAHMUT UYKUSUZ´A SORUYORUZ ERZURUMSPOR´UN BİR TEK MAÇINA GİTTİN Mİ?
İnternetteki Arama Motorlarına, “Mahmut Uykusuz, Erzurumspor” Yazdık, Erzurumspor ve Mahmut Uykusuz´u Bir Araya Getiren Bir Tek Veriye Ulaşamadık!
ERZURUM´DA 1001 HATİM DUASI YAPILDI
ERZURUM´DA 1001 HATİM DUASI YAPILDI
1001 HATİM DUASINI YAĞIZ TV CANLI YAYINLADI HATİM DUASININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ PARTİ PALANDÖKEN´DE İDDİALI
İYİ PARTİ PALANDÖKEN´DE İDDİALI
Zeynel Abidin Ağ ve Sonnur Mehmetalioğlu Neden Palandöken Belediye Meclis Üyeliğine Aday Adayı Olduklarını Anlattılar
Araç sahipleri dikkat!
Araç sahipleri dikkat!
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, kusurun "hafif" kusur olarak sayılacağı bildirildi. Yapılan düzenleme ise 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile hayata geçti.
Taşkesenligil, Süper Ligin gediklisi olacağız
Taşkesenligil, Süper Ligin gediklisi olacağız
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, B.B Erzurumspor kulübünü ziyaret etti.
TAŞBAŞI´NDAN HİSARCIKLIOĞLU´NA TEŞEKKÜR
TAŞBAŞI´NDAN HİSARCIKLIOĞLU´NA TEŞEKKÜR
Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, ilçeye eğitim hizmetlerinden dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu´na Teşekkür etti
BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİ
BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİ
MÜSLÜMANLAR İLİM VE MEDENİYETİN ÖNCÜLERİDİR
MERHAMETLİ İNSANLARIN YAŞADIĞI ŞEHİRDİR ERZURUM
MERHAMETLİ İNSANLARIN YAŞADIĞI ŞEHİRDİR ERZURUM
Erzurum´da bir vatandaş yolda yürürken elindeki ekmeği bir köpekle paylaştı.
Erzurumspor-Konyaspor maçının hakemi açıklandı
Erzurumspor-Konyaspor maçının hakemi açıklandı
Süper Lig´in 18. haftasında oynanacak Erzurumspor-Atiker Konyaspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
PALANDÖKEN´DE AYNI EVDE 142 SEÇMEN
PALANDÖKEN´DE AYNI EVDE 142 SEÇMEN
İYİ PARTİ PALANDÖKEN İLÇE BAŞKANI ALPARSLAN YAPAĞI PALANDÖKEN İLÇESİNDE HAYALİ SEÇMENLE MÜCADELE EDİYOR. AYNI EVDE 142 SEÇMENİN BULUNDUĞUNU TESPİT EDEN ALPARSLAN YAPAĞI YSK´NA GİDEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.
BAŞKAN SEKMEN´DEN VALİ MEMİŞ´E ÖVGÜ
BAŞKAN SEKMEN´DEN VALİ MEMİŞ´E ÖVGÜ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yeni Bir İstihdam Projesine Daha Start Verdi
Suriye topraklarını nasıl kaybettik!
Suriye topraklarını nasıl kaybettik!
Liman Von Sanders: ´Bu emri ben veremem. Ben yalnızca bir misafirim. Büyük bir felaket olmaksızın Osmanlı imparatorluğunun en büyük dilimlerinden birini düşmana bırakmanın sorumluluğunu üstüme alamam. Bu kararı vermek, siz Türklere, memleketin sahiplerine kalmış bir meseledir.”
Oylar Artık Böyle Sayılacak
Oylar Artık Böyle Sayılacak
31 Mart 2019´da yapılacak olan yerel seçimlerde oy sayım işlemi değişti.
Samsung Telefon Sahiplerine Hayati Uyarı
Samsung Telefon Sahiplerine Hayati Uyarı
Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor!
ALPARSLAN YAPAĞI OBJEKTİFLERE BÖYLE YAKALANDI
ALPARSLAN YAPAĞI OBJEKTİFLERE BÖYLE YAKALANDI
İYİ PARTİ PALANDÖKEN İLÇE BAŞKANI ALPARSLAN YAPAĞI KOPYA ÇEKERKEN OBJEKTİFLERE İŞTE BÖYLE YAKALANDI
MÖKKEM SALİH HERKESİN GÖZDESİ
MÖKKEM SALİH HERKESİN GÖZDESİ
Erzurum´daki Siyasiler, Bürokratlar ve İş adamları Ayakkabılarını boyatmak için ona geliyor
MEHMET SEKMEN KURTARMA ÇALIŞMALARINI AN BE AN  TAKİP ETTİ
MEHMET SEKMEN KURTARMA ÇALIŞMALARINI AN BE AN TAKİP ETTİ
Kar ve tipinin ulaşıma kapadığı Erzurum - Bingöl Karayolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
ÇAT BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ SABAHA KADAR MESAİ YAPTI
ÇAT BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ SABAHA KADAR MESAİ YAPTI
KAR VE TİPİ SEBEBİYLE ERZURUM BİNGÖL KARAYOLUNDA MASUR KALAN YOLCULARA İLK ÇAT BELEDİYESİ EKİPLERİ ULAŞTI
Erdoğan o isimleri yine uyardı; “Onlar hiçbir zaman AK Partili olmamıştır”
Erdoğan o isimleri yine uyardı; “Onlar hiçbir zaman AK Partili olmamıştır”
AK Parti Grup Toplantısı´nda konuşan Erdoğan, “Partimize tavır alan kişi, hiçbir zaman AK Partili olmamıştır” dedi
Kılıçdaroğlu: Levent Gök yerine bakın ne dedi?
Kılıçdaroğlu: Levent Gök yerine bakın ne dedi?
Kılıçdaroğlu da kürsüye çıktığında bunu dile getirmek isterken, bir gafın altına imza attı. Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıda bir eksiğimiz var, sayın Levent g.t" ifadesini kullandı
WhatsApp´tan büyük skandal!
WhatsApp´tan büyük skandal!
Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, skandal bir hatayla gündeme geldi.
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonundan Eyüp Gözgeç´e Tam Destek
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonundan Eyüp Gözgeç´e Tam Destek
Eski Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç´e muhalif gruplar tarafından yapılan asılsız karalama kampanyasına bir tepki de Doğu Anadolu Bölgesi Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanlığı´ndan geldi.
​Rektör Çomaklı, Gazetecileri ağırladı
​Rektör Çomaklı, Gazetecileri ağırladı
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Erzurum Büyükşehir yeni araçlarını tanıttı
Erzurum Büyükşehir yeni araçlarını tanıttı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi makina parkını güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi 13. Araç Filosu´nu düzenlediği programla kamuoyuna tanıttı.
Erzurum ​Büyükşehir e-Belediye Bilgi Sistemi´ne geçti
Erzurum ​Büyükşehir e-Belediye Bilgi Sistemi´ne geçti
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi´ne geçti.
Erzurum ​Yüksek İrtifaya bir ödül daha
Erzurum ​Yüksek İrtifaya bir ödül daha
Erzurum Büyükşehir Belediyesi´nin en önemli sportif yatırımlarından biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi üçüncü ödülünü aldı.
SAADET PARTİSİ´NDE CEZMİ POLAT SESLERİ YÜKSELİYOR
SAADET PARTİSİ´NDE CEZMİ POLAT SESLERİ YÜKSELİYOR
İYİ PARTİ´NİN ERZURUM´DA MAHMUT UYKUSUZ İSMİYLE YAPTIĞI HATANIN TELAFİSİNİ SAADET PARTİSİ YAPACAK
MAHMUT UYKUSUZ ERZURUM´DA SANDIĞA  GÖMÜLÜR
MAHMUT UYKUSUZ ERZURUM´DA SANDIĞA GÖMÜLÜR
MAHMUT UYKUSUZ ERZURUM´DA SANDIĞA GÖMÜLÜR
ERZURUM´DAKİ SİYASİ PARTİ YETKİLİLERİNE SESLENİYORUZ
ERZURUM´DAKİ SİYASİ PARTİ YETKİLİLERİNE SESLENİYORUZ
ERZURUM´DAKİ SİYASİ PARTİ YETKİLİLERİNE SESLENİYORUZ LÜTFEN! MECLİS ÜYELERİNİZİ BELİRLERKEN; AT HIRSIZLARINI, PANTOLON KATLAMACILARINI, MÜTEAHHİTLERİ VE BELEDİYELERLE SIKI İLİŞKİLERİ OLAN KİŞİLERİ VATANDAŞLARIN ÖNÜNE SÜRMEYİN!
HANİ ERKON SİYASET KOKMUYORDU?
HANİ ERKON SİYASET KOKMUYORDU?
İSTANBUL´DA KURULAN ERZURUMLULAR KONFEDERASYONU SİYASET KOKUYOR DEMİŞTİK BİZE İNANMAMIŞTINIZ....
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUNLARI DUYMASIN!...
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUNLARI DUYMASIN!...
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET SEKMEN EV EV KAPI KAPI DOLAŞIP SEÇİM ÇALIŞMALARI YAPARKEN İL TEŞKİLATI NEDEN İL BAŞKANIMIZ BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLMAMIŞ DİYE PARTİSİNE KÜSKÜNLERİ OYNUYOR
ALİ MURAT ALATEPE NEDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ?
ALİ MURAT ALATEPE NEDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ?
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI HEMŞEHRİMİZ ERZURUMLU ALİ MURAT ALATEPE NEDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ? TÜM AYRINTILARIYLA HABERİMİZDE SONUNA KADAR İZLEYİN...!
İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE İZMİR´DEKİ ERZURUM´U TEMSİL EDEN DERNEK VAKIF VE FEDERASYONLAR SINIFTA KALDI
İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE İZMİR´DEKİ ERZURUM´U TEMSİL EDEN DERNEK VAKIF VE FEDERASYONLAR SINIFTA KALDI
İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE İZMİR´DEKİ ERZURUM´U TEMSİL EDEN DERNEK VAKIF VE FEDERASYONLAR SINIFTA KALDI
ERZURUMSPORLU YÖNETİCİLER HALEN 300´ER BİN LİRALIK DEKONTLARI GÖSTEREMEDİ
ERZURUMSPORLU YÖNETİCİLER HALEN 300´ER BİN LİRALIK DEKONTLARI GÖSTEREMEDİ
ERZURUMSPOR´UN DEĞİRMENİ TAŞIMA SUYUYLA DÖNMEZ
İSTANBUL´DAKİ ERZURUMLULAR SÜLEYMAN ULUSOY´DAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR
İSTANBUL´DAKİ ERZURUMLULAR SÜLEYMAN ULUSOY´DAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR
İSTANBUL´DAKİ ERZURUMLULAR SÜLEYMAN ULUSOY´DAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR
İYİ PARTİ ŞİMDİDE YAKUTİYE´DE CANAN UÇAR İSMİYLE HATAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR
İYİ PARTİ ŞİMDİDE YAKUTİYE´DE CANAN UÇAR İSMİYLE HATAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR
İYİ PARTİ ŞİMDİDE YAKUTİYE´DE CANAN UÇAR İSMİYLE HATAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR
HER PARTİLİ SİYASETÇİLERİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ ERZURUMSPOR OLMALIDIR
HER PARTİLİ SİYASETÇİLERİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ ERZURUMSPOR OLMALIDIR
HER PARTİLİ SİYASETÇİLERİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ ERZURUMSPOR OLMALIDIR
SURURİ AKGÜN ERZURUMSPOR´UN HER ZAMAN YANINDA OLMUŞ GİZLİ BİR KAHRAMANDIR
SURURİ AKGÜN ERZURUMSPOR´UN HER ZAMAN YANINDA OLMUŞ GİZLİ BİR KAHRAMANDIR
SURURİ AKGÜN ERZURUMSPOR´UN HER ZAMAN YANINDA OLMUŞ GİZLİ BİR KAHRAMANDIR
SEDAT PEKER´DEN FETÖCÜLERE GÖZDAĞI
SEDAT PEKER´DEN FETÖCÜLERE GÖZDAĞI
SEDAT PEKER´DEN FETÖCÜLERE GÖZDAĞI
Açıköğretim sınavında garip sorular Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?
Açıköğretim sınavında garip sorular Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?
Anadolu Üniversitesi´nin Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji sınavında cinsiyetçi sorular sorulduğu iddia edildi
Rektör Çomaklı: “Ülke Menfaatlerini Gözeterek Çalışan Herkese Desteğimiz Tamdır”
Rektör Çomaklı: “Ülke Menfaatlerini Gözeterek Çalışan Herkese Desteğimiz Tamdır”
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Erzurum 1 Nolu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı´yı makamında ziyaret etti.
 Erdoğan: Naylon poşetlere savaş ilan ettik
Erdoğan: Naylon poşetlere savaş ilan ettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, naylon poşetlere savaş açtıklarını belirterek, “Bu seçimde kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacağız.” dedi.
BİZE ULAŞIN!

/resimler/2015-3/27/0251129723971.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Erzurum için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:43 07:28 12:27 14:51 17:09 18:41