Erzurum

03.03.2021

  • İMSAK
  • GÜNEŞ
  • ÖĞLE
  • İKİNDİ
  • AKŞAM
  • YATSI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 84 PERSONEL ALACAK!

Atatürk Üniversitesi Duyurdu. Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD ? 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, ?Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği?nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
- 2547 sayılı Kanun´un İlgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazete´de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrasonografi eşliğinde rejyonel anestezi üzerine çalışma yapmış olmak, torakolomber bloklar üzerine çalışmaları olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ´İleri Yaşam Desteği´ eğitimi almış olmak, intravenöz anesteziklerle ilgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, üremeye yardımcı tedavi klinik uygulamaları (Tüp Bebek) konusunda, uzmanlık eğitimi sonrasında en az 6(altı) ay eğitim almış olmak, sezaryen ve miyomektomi teknikleri konusunda çalışmayapmış olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, koroner by- pass cerrahisinde greft akımının değerlendirilmesi ve alt parsiyel sternotomi konularında çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve perkutan spinal cerrahi uygulamaları konularında eğitim almış olmak, omurilik yaralanmaları ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.
Radyoloji Doçent 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, abdominal radyoloji ve kas iskelet sistemi radyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, flow cytometry konusunda eğitim almış olmak, klinik ve moleküler biyokimya alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, deney hayvanları kullanımı, hücre kültürü ve moleküler biyoloji konularında eğitim almış olmak, primer dismenore ve polikistik over sendromu konularında çalışma yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrason eşliğinde rejyonel anestezi konusunda eğitim almış olmak, ultrason eşliğinde paravertebral blok konusunda çalışma yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrason eşliğinde rejyonel anestezi konusunda eğitim almış olmak, tromboelastometri konusunda çalışma yapmış olmak.
Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, organ nakli ve ERCP(Endoskopik Retrograd kolanjiopank reatografi) konularında eğitim almış olmak, karaciğer cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, kornea nakli konusunda Sağlık Bakanlığı´nca yetkilendirilmiş olmak, retina vasküler tıkanıklıkları üzerine çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve mikrocerrahi konularında eğitim almış olmak, Türk Nöroşirürji Derneği´nin International Basic Neurosurgery programını tamamlamış olmak, deneysel subaraknoid kanama modeli üzerine çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve nöroradyoloji konularında eğitim almış olmak, Türk Nöroşirürji Derneği´nin International Basic Neurosurgery programını tamamlamış olmak, deneysel subaraknoid kanama modeli üzerine çalışma yapmış olmak.
Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, acil kliniğe iş kazaları nedeniyle yapılan başvurular konusunda çalışma yapmış olmak, acil kliniğe başvurmuş organ nakli hastaları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda göz izleme (Eye Tracking) cihazı ile çalışma yapmış olmak, ebeveyn çocuk ilişkisi terapisi (Parent Child Interaction Therapy) konusunda sertifikalı eğitim almış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, pediatrik psöriazis konusunda çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp programında ders verecek yetkinliğe sahip olmak, (son beş yıl içinde ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden en az 85 ya da daha yüksek puan almış olmak), Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından verilen yeterlilik belgesine sahip olmak.
Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, sigara bıraktırma konusunda eğitim almış olmak, obstrüktif uyku apne konusunda çalışma yapmış olmak, pulmoner emboli konusundaçalışmalar yapmış olmak.
Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, elektrofizyolojik çalışma eğitimi almış olmak, obstrüktif uyku apne sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak, diyabet hastalarında kardiyak enzimler ile ilişkili çalışma yapmış olmak.
Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, elektrofizyolojik çalışma ve üç boyutlu ekokardiyografi eğitimi almış olmak, miyokard infarktüslü hastalarda trombüs gelişimi ya da trombüs yükü ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, BT (Bilgisayarlı Tomografi) artrografi ve MR (Manyetik Rezonans) artrografi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ileri nöro- görüntüleme MR (Manyetik Rezonans) teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, kardiyak MR (Manyetik Rezonans) konusundaçalışmalar yapmış olmak.
Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıp Fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, böbrek iskemi reperfüzyonu, kronik böbrek hastalığı, miyokard enfarktüsü ve polikistik over sendromu konularında çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp programında ders verecek yetkinliğe sahip olmak, (son beş yıl içinde ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden en az85 ya da daha yüksek puan almış olmak).
Fizyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Tıp Faküktesi mezunu olmak, Tıp Fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, hipotalamik-hipofizer adrenal aks, iskemi reperfüzyon ve gastrik ülser konularında çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp programında ders verecek yetkinliğe sahip olmak, (son beş yıl içinde ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil sınavlarınınherhangibirindenenaz85yadadaha yüksek puan almış olmak).
Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, acil servise Aritmi nedeniyle başvuran hastalarla ilgili çalışma yapmış olmak, acil kliniğe başvuran hastalar üzerinde öfke ve iletişim becerileri hakkında çalışmaları olmak, ileri iyi klinik uygulamalar konusunda eğitim almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre Çocuk Kardiyoloji uzmanı olmak, en az iki yıl yenidoğan veya çocuk yoğun bakım ünitesinde uzman olarak çalışmış olmak, yenidoğanda pulmoner hipertansiyonun tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, çocuk nöromusküler hastalıkları ve EEG teknikleri hakkında eğitim almış olmak, çocuklarda intrakranial hipertansiyon konusunda çalışması olmak.
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, Hematoloji uzmanı olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Profesör 1 1 Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Enzim Kinetiği üzerine çalışmalar yapmışolmak.
Genel Fizik Doçent 1 1 İkili (InSe, GaSe) ve üçlü (TlGaSe2, TlInSe2) yarıiletkenlerinin yapısal ve elektriksel özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Nükleer Fizik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Nükleer radyasyon zırhlama ve XRF parametrelerinin sıcaklıkla değişimi üzerineçalışmalar yapmışolmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1 Yeniçağ Tarihi bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak, Yeniçağ Tarihi anabilim dalında çalışmış olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Arap Dili ve Edebiyatı bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 Arap Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış ve Modern Arap Edebiyatı alanında çalışma yapmış olmak.
Bilim Tarihi Doçent 1 1 Bilim insan ilişkisinde tembelleştirme sorunu ve ´Bilim Tarihi´ alanında çalışmış olmak.
Felsefe Tarihi Doçent 1 1 Batı metafiziği, yabancılaşma, etik-estetik ilişkisi ve Felsefe Tarihi alanında çalışmışolmak.
Türk İslam Düşünce Tarihi Doçent 1 1 İslam düşünce geleneği bağlamında din-siyaset, din-sanat ve ilahi adalet alanında çalışmış olmak.
Eskiçağ Tarihi Doçent 1 1 Eskiçağ Tarihi bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Eski Türk Edebiyatı belgesine sahip olmak. Bilim alanında doçentlik
Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı belgesine sahip olmak. Bilim alanında doçentlik
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 1 Maksiller sinüs enflematuar lezyonlarında dental tomografinin tanı değeri, bulgularının waters sinüs radyogramı ile karşılaştırılması konusunda çalışma yapmak.
Periodontoloji Profesör 1 1 Dişeti dokusunda nükleer faktör kappa B konusunda çalışmayapmak.
Periodontoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Lisans üstü eğitim kapsamında en az 6 aylık yurt dışı deneyimine sahip olması ve deneysel laboratuvar deneyimine (PCR, ELISA, Flow- sitometri, immünohistokimya, doku hücre kültürü üretilmesi ve çoğaltılması vs.) sahip olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı kazanmış ve stratejik düşünce, öğrenme yönlülük ve yenilik alanında çalışmalar yapmışolmak.
Yöneylem Doçent 1 1 Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentlik unvanı kazanmış ve yol analizi ve bulanık çok amaçlı programlama konularında çalışma yapmış olmak.
Lojistik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalında doktora yapmış, Dış Ticaret ve Lojistik alanında çalışmaları olmak
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Biyoloji Eğitimi Profesör 1 1 Biyoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve biyoloji öğretiminin yapı ve sorunları konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Fizik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve soru analizleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Fizik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve öğrenci amaçlı yazma hakkında çalışmalar yapmış olmak.
Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve Sanat Eğitiminde Kalite üzerine çalışmalar yapmışolmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve Fen Eğitiminde animasyon kullanımı ve STEM eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Kimya Eğitimi Doçent 1 1 Kimya Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve Kimya Eğitimi, Kimya Eğitiminde Yeşil Kimya, Yeşil Kimya Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Dil Bilim Temelli Türkçe Eğitiminde çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak, stratejik yönetim ve spor yöneticiliği alanında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yapı Malzemesi Profesör 1 1 Beton-donatı aderansına yüksek sıcaklıkların etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Termodinamik Doçent 1 1 Kaynamalı iki fazlı akışlar ve nano akışkanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mekanik (Makine) Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile üretilmiş dental altyapıların borlanması konusunda çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Din Eğitimi Profesör 1 1 Din Eğitimi ve öğretmen yeterlilikleri alanında çalışmış olmak.
Türk İslam Edebiyatı Doçent 1 1 Alanında çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim Profesör 1 1 Resim anasanat dalında çalışma yapmış olmak.
Resim Doçent 1 1 Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Televizyon Profesör 1 1 İletişim çalışmaları alanında doçentliğini almış olmak, televizyon izleyicisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Bilişim Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Veri Gazeteciliği alanında çalışma yapmış olmak.
Temel İletişim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Medya okur yazarlığı bağlamında dijital oyun pedagojisi üzerine çalışma yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı Doçent 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında doçent unvanı almış olmak, Havza Planlaması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 1 Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup ilgili alanda doçent unvanı almış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Besin, Gıda Hijyeni ve Tekno. Profesör 1 1 Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
Veterinerlik Parazitolojisi Profesör 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veterinerlik Biyokimyası Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veteriner Halk Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Veteriner Halk Sağlığı anabilim dalında yapmış olmak.
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji anabilim dalında yapmış olmak.
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi anabilim dalında yapmış olmak.
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği anabilim dalında yapmış olmak.
Veterinerlik Biyometri Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Veteriner Biyometri anabilim dalında yapmış olmak.
OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Doçent 1 1  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endemik bitkinin egzersiz yapan ratlardaantioksidan etkisi üzerine çalışma yapmışolmak.
Spor Yönetim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Spor Yönetimi´nde örgütsel adalet konusunda çalışma yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Doğum, Kadın Sağlığı ve Hast. Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Hemşirelikte lisans mezunu olmak, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği´nde yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Psikiyatri Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Hemşirelikte lisans mezunu olmak, kanserli çocuğu olan ebeveynlere verilen bilişsel davranışçı yaklaşım temelli psikoeğitimin umutsuzlukve stresle baş etme üzerine çalışma yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Mütercim-Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 1 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve göstergebilim üzerine çalışmaları olmak.
Mütercim-Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 1 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, kültür ve söylem üzerine çalışmaları olmak.
Mütercim-Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 1 5 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, konuşma ve yazma becerileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

  • Çarşamba -1 ° / -11 ° Parçalı bulutlu
  • Perşembe 0 ° / -11 ° Güneşli
  • Cuma 1 ° / -12 ° Güneşli