PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI YARDIMCINIZ VE DANIŞMANINIZ EMRE YAYLALI´NIN TARAF GAZETESİ´NDE KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞINI BİLİYORMUYDUNUZ?
PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI YARDIMCINIZ VE DANIŞMANINIZ EMRE YAYLALI´NIN TARAF GAZETESİ´NDE KÖŞE YAZARLIĞI YAPTIĞINI BİLİYORMUYDUNUZ?
Tarih: 25.12.2019 12:54:59

 

 

15 Temmuz 2016 Hain FETÖ Darbe girişiminin hemen ardından günler sonra Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı´nın görevi devir aldığı günden itibaren FETÖCÜLERLE yapmış olduğu mücadele takdire şayandır. Halen Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan kripto Fetöcülerle amansız savaş veren Rektör Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan kamufle olmuş Fetöcüleri Adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü hem biz, hem Akademisyenler, hem de tüm şehir olarak biliyoruz.

Ama önceki gün elimize ulaşan 2010 yılında kaleme alınmış bugünkü Atatürk Üniversitesi Rektör yardımcısı ve Rektör danışmanlığı görevini yürüten Emre Yaylalı´ya ait olduğu iddia edilen "HUKUKİ YANSIMALAR VE GERÇEKLER" başlığıyla kaleme alınan yazının 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin ardından kapatılan ve Fetö´nün medya yapılanmasının bir ayağı olarak bilinen TARAF GAZETESİ´nde olması garibimize gitti.

Emre Yaylalı´yı, Atatürk Üniversitesi Rektör yardımcılığı ve Rektör danışmanlığından önce de Erzurum Büyükşehir Belediye´sinde Kültür Daire Başkanlığı görevinden tanımaktayız. Biliyor ve inanıyoruz ki, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen´de FETÖ ile mücadele noktasında en az Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı kadar hassastır.

Su-i Zan Etmekten Allah´a sığınırız.

Elimize ulaşan ve 2010 yılında Taraf Gazetesinde EMRE YAYLALI İmzası ile yayınlanan köşe yazısında fotoğrafa rastlamadık. Belki de bir İsim benzerliğidir. Gönlümüz de isim benzerliği olmasından yanadır. Ama şayet isim benzerliği değil de 2010 yılında Taraf Gazetesi´nde köşe yazısının yayınlandığı iddia edilen Emre Yaylalı bizim tanıdığımız Emre Yaylalı ise inanmak istiyoruz ki, Taraf Gazetesi´nin misyon ve vizyonundan haberi yoktu. Kendi alanı olan Hukuki bir yazı yayınlamıştır diye düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun bu Emre Yaylalı bizim Emre Yaylalı ise misyonu ve vizyonu Fetö terör örgütünün medya yapılanması olarak bilinen Taraf Gazetesi´nde 2010 yılında köşe yazısının yayınlanması kendisini Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanlığı ve akabinde şehrimizin kalbi olarak bilinen Atatürk Üniversitesi´nde Rektör yardımcılığı ve Rektör danışmanlığı görevine getiren bu şehre Emre Yaylalı´nın bir özür borcu olduğunu doğurur.

Aşağıda Emre Yaylalı´ya ait olduğu iddia edilen 2010 yılında Fetö´nün medya yapılanması olarak bilinen TARAF GAZETESİ´nde yayınlanan "HUKUKİ YANSIMALAR VE GERÇEKLER" başlıklı yazıyı siz değerli okurlarımızla paylaşıyor ve Emre Yaylalı´nın bu şehre bir özür borcu´nun olup olmadığını siz değerli okurlarımızın ve şehrimizin üst düzey yetkililerinin takdirine bırakıyoruz.

İŞTE EMRE YAYLALI´YA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN TARAF GAZETESİNDE YAYINLANAN O KÖŞE YAZISI:

EMRE YAYLALI: Adalette hatanın telafisi ve mazereti yoktur; bu sebeple hiçbir gerekçe adalet dağıtanların hukukun dışına çıkmasını mazur gösteremez.

Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar ve bu olaylar ile ilgili olarak ortaya çıkan yorumlara bakıldığında, belirleyici olanın hukuk müktesebatımız değil de, ideolojik yaklaşımlar olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yapılması gereken tartışma, usul tartışması olmalıdır; çünkü Erzincan Başsavcısı´na isnat edilen suçlarla ilgili olarak Erzurum özel yetkili savcılarının hazırladığı soruşturma dosyası hakkında kimsenin bilgi sahibi olmadığı açıktır. Soruşturma dosyasını hazırlayan özel yetkili savcının mahkemeye sunduğu deliller ve tutuklama talebi yetkili hâkim tarafından incelenip, CMK´nın aradığı tutuklama sebepleri doğrultusunda karar verilmiştir. Dolayısıyla, Erzincan Başsavcısı´nın suçluluğu veya suçsuzluğu hakkında fikir beyan etmek peşin hüküm niteliğinde olacaktır. 

Erzincan Şanal´ın yetki alanında 

Şüpheli İlhan Cihaner 2 Temmuz 2007 günü HSYK tarafından Erzincan Başsavcılığı görevine atamıştır. 2007 yılı kasım ayı içinde İsmailağa cemaati soruşturması, bir kadının “Cemaat üyesi kocam beni dövüyor” şikâyeti ile başlamış ve daha sonra bu soruşturma Türkiye´yi kapsayacak şekilde bazı cemaatlere yönelik terör örgütü soruşturmasına dönüşmüştür. Bu noktada Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal, 10 Mart 2009 günü Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderdiği yazı ile ihbar üzerine ayrı bir soruşturma başlattıklarını ve ellerindeki dosyanın kendi görev alanında olduğunu bildirmiştir. Gerçekten de Erzurum´da kurulmuş olan özel yetkili mahkemenin yetkisi Erzincan sınırlarını da kapsamakta ve soruşturma da özel yetkili mahkemenin görev sınırına girmektedir. 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu´nun 90. maddesi uyarınca, haklarında son soruşturma açılmasına karar verilen birinci sınıfa ayrılmış Cumhuriyet savcılarının, son soruşturmaları Yargıtay´ın görevli ceza dairesinde görülür. Kanunun anılan hükmünden de anlaşılacağı gibi muhakeme aşaması Yargıtay´da yapılacaktır. Buna karşılık ilk soruşturma aşamasında soruşturma dosyasını hazırlamak görevi özel yetkili savcılarındır. Kanun koyucu birinci sınıf hâkim ve savcıların görevleriyle ilgili işlediği iddia olunan suçlar açısından ilk soruşturmanın yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı´nın izin vermesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Ancak somut olayda karşımıza çıkan örgütlü suçların da içinde olduğu “katalog suçlar” bakımından bakanlığın iznine gerek yoktur. Yani bu suçlar birinci sınıf hâkim ve savcılarca işlenirse, CMK 251. maddesine göre özel yetkili savcılar soruşturma yapacaktır. Yargıtay 5.Ceza Dairesi´nin 2009/5 sayılı kararında “Bu suçlar (katalog suçlar) görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır” açıklamasında belirttiği gibi Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılarının, Erzincan Başsavcısı hakkında yapmış oldukları soruşturmada yetkili oldukları açıktır. 

HSYK da hukuksuz 

İrdelenmesi gereken diğer bir husus da HSYK´nın soruşturmayı yürüten özel yetkili savcıları görevden uzaklaştırmasıdır. HSYK, Erzurum Özel Yetkili Savcılarının yaptığı soruşturmanın usûl ve kanuna uygun olup olmadığını araştırma ve soruşturmaya bile gerek görmeden karar vermiştir. Oysa hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı bir suç işleyip işlemediklerini soruşturmak, Anayasa´nın

144. maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı´nın iznine bağlıdır. Adalet Bakanlığı gerekli görür ise adalet müfettişleri inceleme yapar ve inceleme sonucunda hazırlanan rapordan sonra HSYK karar verebilir. Dolayısıyla Erzurum Özel Yetkili Savcılarıyla ilgili HSYK´nın vermiş olduğu karar hukuka aykırı ve keyfi nitelik taşımaktadır.

Adalet tanrıçası neye kör 

Adaletin telafisi ve mazereti yoktur; bu sebeple hiçbir gerekçe adalet dağıtanların adalet ve hukukun dışına çıkmasını mazur ve makul gösteremez. Hâkim ve savcılar hiçbir biçimde önlerindeki uyuşmazlığın taraflarını, kimlik özelliklerini, siyasi düşüncelerini, değer yargılarını dikkate alarak hareket edemez; adaletin sembolü olan kadının gözlerinin kapalı olmasının anlamı budur.

Unutulmamalıdır ki, prensipler konulara ve şahıslara göre değişir ise demokrat kimliğinden ve hakkaniyetten bahsetmek mümkün değildir. 

Hukuk bilminde ve uygulamasında dürüst yorum farkları her zaman görülebilir. Ancak bugün belli bir kesimin belli siyasal amaçlar doğrultusunda hukuk kurallarını çarptırma gayretine karşı sessiz kalınırsa, yarın başka bir kesimin bambaşka amaçları uğruna o kuralları çiğnemesine karşı söyleyecek sözümüz olmaz. Hukuk, herkes için her zaman gereklidir. 

 /resimler/2019-12/25/1255108034271.jpg
Kaynak:

ERZURUMLULAR KONFEDERASYONU İÇİN ARANAN YENİ KAN BULUNMUŞTUR
ERZURUMLULAR KONFEDERASYONU İÇİN ARANAN YENİ KAN BULUNMUŞTUR
ERZURUMLULAR ABİŞ HOPİKOĞLU´NUN GÖREVİ KABUL ETMESİNİ BEKLİYOR
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ OLAN ÇETAŞ´IN GENEL MÜDÜRÜ SEMİH POLAT´IN LÜKS YAŞANTISI DİKKAT ÇEKİYOR!
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ OLAN ÇETAŞ´IN GENEL MÜDÜRÜ SEMİH POLAT´IN LÜKS YAŞANTISI DİKKAT ÇEKİYOR!
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ OLAN ÇETAŞ´IN GENEL MÜDÜRÜ SEMİH POLAT´IN LÜKS YAŞANTISI DİKKAT ÇEKİYOR!
ERZURUM HAYVAN BARINAĞINDA NELER OLUYOR?
ERZURUM HAYVAN BARINAĞINDA NELER OLUYOR?
ERZURUM HAYVAN BARINAĞINDA NELER OLUYOR?
Erzurum´dan Elazığ´a 990 çadır, 712 yatak gönderildi
Erzurum´dan Elazığ´a 990 çadır, 712 yatak gönderildi
Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ´da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Elazığ depremi ile ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan Elazığ depremi ile ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ´da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili paylaşımda bulundu.
Erzurum Büyükşehir belediyesi Elazığ´a yardım ekibi gönderdi.
Erzurum Büyükşehir belediyesi Elazığ´a yardım ekibi gönderdi.
Bölgeye İlk Yardım Ekibini Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gönderdi
İşte Türkiye´nin deprem riski haritası
İşte Türkiye´nin deprem riski haritası
Birçok vatandaş, il, ilçe ve bölgelerin deprem riski taşıyıp taşımadığını merak ediyor. İşte Türkiye´nin deprem riski haritası...
Cumhur, Millet derken merkez sağda bir ittifak daha doğuyor!
Cumhur, Millet derken merkez sağda bir ittifak daha doğuyor!
Ankara kulislerinde muhalefet erkenseçim ihtimallerini tartışırken İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti´nin de aralarında yer aldığı oluşumlar, önümüzdeki seçime ortak girmeyi gündemlerine aldı.
Diyanet 24.01.2020 Tarihli Cuma Hutbesi
Diyanet 24.01.2020 Tarihli Cuma Hutbesi
​Cuma Hutbesi´nin konusu tüm müslüman alemi tarafından merakla beklenmektedir. Peki Cuma Hutbesi Dinayet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı mı? Cuma Hutbesi 24 Ocak tarihli konusu belli oldu mu? Tüm cevaplar detayda...
Belediyeler Bütçelerinin Yüzde 1´ini Hayvanlar İçin Kullanacak(mış)
Belediyeler Bütçelerinin Yüzde 1´ini Hayvanlar İçin Kullanacak(mış)
AK Parti´nin hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi, bu ay Meclis gündemine taşınacak.
DADAŞLAR KARA KARTALIN KOLUNU KANADINI KIRDI
DADAŞLAR KARA KARTALIN KOLUNU KANADINI KIRDI
B.B. Erzurumspor kupada tarih yazdı.
ORHAN BOZKURT ERZURUM´DA CHP´YE İYİ GELECEK
ORHAN BOZKURT ERZURUM´DA CHP´YE İYİ GELECEK
2 Şubatta Erzurum il kongresini yapacak olan CHP´de Gazeteci Orhan Bozkurt´un İl Başkanlığına adaylığını açıklaması partide büyük heyecan yarattı.
İP ERZURUM´DA MELİH KIRKPINAR´LA ŞAHA KALKACAKMIŞ
İP ERZURUM´DA MELİH KIRKPINAR´LA ŞAHA KALKACAKMIŞ
SORMAZLAR MI ADAMA; MELİH KIRKPINAR BU GÜNE KADAR GİTTİĞİ HANGİ PARTİ´Yİ ŞAHA KALDIRMIŞ Kİ;
AHMET DÖLEKLİ BU SESE KULAK VER!
AHMET DÖLEKLİ BU SESE KULAK VER!
PASİNLER BELEDİYE BAŞKANI AHMET DÖLEKLİ BUNU YAPARSA TARİHE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAKTIR....!
PASİNLERDE ATİLLA DÖLEKLİ ADINA YAPILACAK OLAN CAMİNİN YERİ BELLİ OLDU
PASİNLERDE ATİLLA DÖLEKLİ ADINA YAPILACAK OLAN CAMİNİN YERİ BELLİ OLDU
PASİNLERDE ATİLLA DÖLEKLİ ADINA YAPILACAK OLAN CAMİNİN YERİ BELLİ OLDU
ERZURUM´DA FIRINCILAR EKMEĞE ZAM YAPILMASINI İSTİYORLARMIŞ
ERZURUM´DA FIRINCILAR EKMEĞE ZAM YAPILMASINI İSTİYORLARMIŞ
ERZURUM´DA FIRINCILAR EKMEĞE ZAM YAPILMASINI İSTİYORLARMIŞ
YENİ ERZURUM EMNİYET BİNASININ AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN´IN YAPMASI BEKLENİYOR
YENİ ERZURUM EMNİYET BİNASININ AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN´IN YAPMASI BEKLENİYOR
SURURİ AKGÜN´ÜN İNŞA ETTİĞİ BEŞTEPE MODELİ YENİ ERZURUM EMNİYET BİNASI AÇILIŞI İÇİN GÜN SAYIYOR
ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ASLAN´DAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER
ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ASLAN´DAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER
ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ASLAN´DAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER
İSTANBUL´DAKİ ERZURUMLULARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYACAK İSİM BULUNDU
İSTANBUL´DAKİ ERZURUMLULARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYACAK İSİM BULUNDU
İSTANBUL´DAKİ ERZURUMLULARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYACAK İSİM BULUNDU
BU İŞİN ÜSTESİNDEN ABİŞ HOPİKOĞLU GELİR
BU İŞİN ÜSTESİNDEN ABİŞ HOPİKOĞLU GELİR
BU İŞİN ÜSTESİNDEN ABİŞ HOPİKOĞLU GELİR
DÖNERCİ BEY HAFTAYA BAKIŞ STÜDYOLARINI LOKANTAYA ÇEVİRDİ
DÖNERCİ BEY HAFTAYA BAKIŞ STÜDYOLARINI LOKANTAYA ÇEVİRDİ
DÖNERCİ BEY HAFTAYA BAKIŞ STÜDYOLARINI LOKANTAYA ÇEVİRDİ
GIDA MADDE BOYASI TESPİT EDİLEN ÇAYLAR ERZURUM´DA SATILMAMIŞ
GIDA MADDE BOYASI TESPİT EDİLEN ÇAYLAR ERZURUM´DA SATILMAMIŞ
GIDA MADDE BOYASI TESPİT EDİLEN ÇAYLAR ERZURUM´DA SATILMAMIŞ
ERZURUM GIDA VE TARIM İL MÜDÜRÜ OSMAN AKAR ERZURUMLULARIN DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
ERZURUM GIDA VE TARIM İL MÜDÜRÜ OSMAN AKAR ERZURUMLULARIN DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
ERZURUM GIDA VE TARIM İL MÜDÜRÜ OSMAN AKAR ERZURUMLULARIN DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
TEŞEKKÜRLER ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ İÇİN
TEŞEKKÜRLER ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ İÇİN
SAĞLIKLI BESLENMEMİZ İÇİN GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ HASSASİYETTEN ÖTÜRÜ TÜM ŞEHRİMİZ ADINA SİZE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ SAYIN VALİM
ERZURUM´DA DÖNER DÖNERCİ BEY´DE YENİR
ERZURUM´DA DÖNER DÖNERCİ BEY´DE YENİR
ERZURUM´DA DÖNER DÖNERCİ BEY´DE YENİR
"Çocuklarımıza Sporu Sevdirelim"
"Çocuklarımıza Sporu Sevdirelim"
Boks Milli Takım Baş Başantrenörü Gürkan Sönmez Ailelere Seslendi. "Çocuklarınıza Sporu Sevdirin"
Radon Gazı Öldürmeye Devam Ediyor
Radon Gazı Öldürmeye Devam Ediyor
Gerek Dünya Sağlık Örgütü verileri, gerekse Sağlık Bakanlığının verilerine göre akciğer kanserinin ana nedenleri arasında ilk sırayı sigara bağımlılığı alırken, ikinci sırada radon gazı etkilerinden kaynaklı kanserlerin olduğu belirtiliyor.
Af düzenlemesinin detayları belli oldu!
Af düzenlemesinin detayları belli oldu!
Çok tartışılan af düzenlemesine ilişkin ilk detaylar belli oldu
Aziziye´den dijital belediyecilik atağı
Aziziye´den dijital belediyecilik atağı
Aziziye Belediyesi dijital belediyecilik hizmetlerinde de geri adım atmıyor. Son yıllarda popülaritesi artan Türkiye´de pek az belediye tarafından uygulanabilen İnsansız Hava aracı sistemleri ile belediye hizmetleri kervanına Aziziye Belediyesi de katıldı.
Erzurum´da ‘Bin bir hatim´ duası için eller semaya açıldı
Erzurum´da ‘Bin bir hatim´ duası için eller semaya açıldı
Erzurum´u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce başlatılan ´Bin bir hatim´ geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami´de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.
Dizel Araç Türkiye´de yasaklanacak mı?
Dizel Araç Türkiye´de yasaklanacak mı?
Almanya´da başlayan dizel yasakları tüm Avrupa ülkelerindeki şehirlerde yayılıyor. Birçok şehrin getirdiği dizel yasağı sonrası gözler Türkiye´ye çevrildi.
Cuma Hutbesi - 17 Ocak 2020
Cuma Hutbesi - 17 Ocak 2020
17 Ocak 2020 tarihli, "Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya Ahlakı" konulu cuma hutbesi yayınlandı.
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! 3 parti baraj altında!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! 3 parti baraj altında!
Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan "Türkiye Eğilimleri" araştırmasının sonuçları belli oldu. 26 ilde yapılan ankette 3 parti baraj altında kalıyor.
2020 yeni bedelli askerlik ve dövizli askerlik ücretleri belli oldu
2020 yeni bedelli askerlik ve dövizli askerlik ücretleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli ve dövizle askerlik şartlarını duyurdu. Buna göre, 30 Haziran 2020 saat 18.00´e kadar uygulanacak bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak açıklandı.
Af yasası için geri sayım başladı
Af yasası için geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz düzenlemesinin birkaç hafta içerisinde Meclis´in gündemine geleceğini söyledi
ERZURUM´UN EMNİYETİ ASLAN GİBİ BİR MÜDÜRE EMANET
ERZURUM´UN EMNİYETİ ASLAN GİBİ BİR MÜDÜRE EMANET
Erzurum´da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi
ERZURUMLUNUN ÇAY KEYFİNE´DE HİLE KATTILAR
ERZURUMLUNUN ÇAY KEYFİNE´DE HİLE KATTILAR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ ÖNCEKİ GÜN YAYINLADIĞI HİLELİ ÜRÜNLER ARASINDA BULUNAN ÇAY FİRMALARI ERZURUM´DA HARIL HARIL SATILIYOR.
Millete dana eti diye domuz eti yediren gıda teröristleri şimdi yandı
Millete dana eti diye domuz eti yediren gıda teröristleri şimdi yandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hileli gıdalarla ilgili cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, ticaretten men ya da hapis cezası getirilebileceğini açıkladı.
BİNGÜL KARDEŞLER BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR!
BİNGÜL KARDEŞLER BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR!
Erzurum´da "Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası" heyecanı... Şampiyonaya 14 ilden katılan 24 sporcu, derece yapabilmek için kıyasıya yarıştı.
Karlıçam Tereyağında süt harici yağa rastlandı
Karlıçam Tereyağında süt harici yağa rastlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini kamuoyu ile paylaştı. Taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün ifşa edildi. Aralarında Erzurum´dan sadece Karlıçam Firması yer aldı.
Elti-Bibi-Eze Kime Nedir? TRİPOT APO SORDU BAKIN ERZURUMLULAR NE CEVAP VERDİLER
Elti-Bibi-Eze Kime Nedir? TRİPOT APO SORDU BAKIN ERZURUMLULAR NE CEVAP VERDİLER
Elti-Bibi-Eze Kime Nedir? TRİPOT APO SORDU BAKIN ERZURUMLULAR NE CEVAP VERDİLER
OSMAN AKAR SONUNDA...
OSMAN AKAR SONUNDA...
ERZURUM GIDA VE TARIM İL MÜDÜRÜ OSMAN AKAR SONUNDA LÜTFETTİ BAHŞETTİ! TEŞEKKÜR EDİYORUZ
BİZE ULAŞIN!

/resimler/2015-3/27/0251129723971.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Erzurum için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:43 07:28 12:27 14:51 17:09 18:41